ITHSA open house for incoming 2018-19 freshmen | Kenosha Unified School District

ITHSA open house for incoming 2018-19 freshmen

Thursday, January 4, 2018 (All day)

6:10, 6:50 or 7:30 p.m.